En fjällstuga i Jämtland, det län där priserna stigit mest.

Bostad Priserna på fritidshus har ökat 18 procent under det senaste året, vilket ska ställas emot att prisökningen varit 25 procent totalt de senaste fem åren. Jämtland ligger i topp på listan. Där har priserna stigit 91 procent på fem år – och hela 34 procent senaste året, visar statistik från Fastighetsbyrån. 

Fastighetsbyrån sammanställer och analyserar marknaden för fritidshus med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik.

– Prisutvecklingen på fritidshus de senaste tolv månaderna, med en uppgång på 18 procent, är slående. Pandemin har ökat intresset för fritidshus i Sverige påtagligt och det gäller både sommarstugor och fjällboende. Det mesta tyder på att efterfrågan kommer vara fortsatt stark under våren. Sedan blir det intressant att se om vi får en lite lugnare marknad när samhället öppnar upp och vi till exempel kan resa mer fritt, säger Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån.

Fjällen lockar mer än solen

Regionalt förekommer stora skillnader. Fjällboendet verkar locka mer än sol och kust just nu. I botten på listan ligger nämligen Halland och Skåne.

På fem års sikt har priserna ökat näst mest i Östergötland, 70 procent, följt av Blekinge, 63 procent, och Dalarna 60 procent. Tittar vi istället på prisutvecklingen under det senaste året har priserna stigit näst mest i Västra Götalands län, 26 procent följt av Jönköpings län och Skåne län där priserna stigit med 24 procent. Skåne är det län där prisutvecklingen varit lägst under de senaste fem åren, trots den 24-procentiga ökningen senaste året.

Halland och Norrbotten är de län där priserna ökat näst minst under det senaste året, 8 procent.

Flest hus säljs i Stockholm

– Intresset för fritidshus har ökat i hela landet detta året. Här har vi haft ett ökat intresse under lång tid, men märker även av den extra skjuts som marknaden fått i år. Fler vill semestra i Sverige och intresset för friluftsliv ökar. Då är Åre, Bydalen och Vemdalen perfekta val, säger Kristoffer Henriksson, Fastighetsmäklare och Franchisetagare, Fastighetsbyrån Östersund/Åre.

Flest hus säljs däremot, inte helt oväntat, i Stockholms skärgård. Under förra året såldes 610 stycken i Norrtälje kommun vilket var mest i landet följt av Värmdö 234 stycken. Detta var ökningar på 28 respektive 61 procent på bara ett år.

På kommunnivå är Älvdalen den kommun i landet där priserna stigit mest de senaste fem åren, 144 procent. Därefter följer jämtländska kommunerna Åre, 116 procent, och Berg, 110 procent. Längst ner på listan hamnar Ljusdal där priserna sjunkit med 37 procent.

LÄN Medelpris 2020-21, kr Prisutv. senaste 5 åren, % Prisutv. senaste året, %
       
Jämtland 1 369 710 91 34
Östergötland 1 160 567 70 20
Blekinge 1 212 256 63 20
Dalarna 1 134 004 60 17
Gotland 1 822 228 49 12
Västerbotten 1 284 893 44 15
Värmland 998 601 39 12
Örebro 875 017 33 15
Västra Götaland 1 861 962 33 26
Södermanland 1 415 499 32 10
Kalmar 1 389 085 31 22
Västernorrland 1 008 606 30 16
Västmanland 1 068 920 23 19
Gävleborg 1 056 686 23 11
Jönköping 1 113 754 22 24
Kronoberg 769 330 22 21
Stockholm 2 608 072 17 17
Uppsala 1 418 908 12 9
Norrbotten 1 084 506 11 8
Halland 2 142 988 8 8
Skåne 1 745 872 5 24
Källa: Fastighetsbyrån, 16/3 -21