Aktie Staten kan vara på väg att sätta upp sitt innehav i Telia på säljlistan. Sverigedemokraterna har svängt och därmed kan de borgerliga partierna med SD:s stöd köra över regeringen när frågan inom kort ska behandlas i riksdagen. Det rapporterar Dagens Industri.

SD har bland annat på grund av Telias tv-affär med Bonnier svängt om statens 37-procentiga innehav i operatören och vill nu sälja med undantag för den infrastruktur som har säkerhetspolitiska värden. Att de borgerliga partierna, som har en gemensam beredning av frågan, vill sälja är känt sedan länge.

Socialdemokraterna har i sin tur begärt att försvarsutskottet ska yttra sig i frågan. Utskottet har begärt in ett yttrande från Försvarsmakten och hur skarpa invändningar som kommer från försvarshåll kommer att ha stor betydelse hur frågan utvecklar sig, skriver Dagens Industri.

Anledningen till att Teliaägandet kommit upp på agendan är att regeringen lagt fram en proposition i riksdagen med anledning av ett återköpsprogram i Telia. Programmet har lett till att staten måste sälja aktier för att ägarandelen i bolaget inte ska öka. Därefter har de borgerliga partierna lagt motioner rörande hela ägandet.

Den 3 april ska ärendet upp till omröstning i riksdagen.