Bilden från spelet Hearts of Iron.

Rapport Spelutvecklaren Paradox redovisar ett resultat efter skatt på 155 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (120). Nettoomsättningen uppgick till 465 miljoner kr (387).

Rörelseresultatet blev 199 miljoner kronor (154) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 279 miljoner kronor (233).

Paradox skjuter på lanseringen av Vampire: the Masquerade-Bloodlines 2 ytterligare en gång och nu väntas spelet lanseras under 2021. Det framgår också av delårsrapporten.

Vampire: the Masquerade-Bloodlines 2 utvecklas av spelstudion Hardsuit Labs som Paradox äger 33 procent av. Ursprungligen var det tänkt att lanseringen skulle ske det första kvartalet 2020, en tidpunkt som senare ändrades till det andra halvåret 2020 och som nu alltså ändrats till 2021.

”Under senare delen av sommaren ser vi att den positiva trend vi noterat kring ökat spelande mattats av något. Vi konstaterar också påverkan på vår produktivitet, med risk för att framför allt speltitlar som ännu inte kommunicerats blir försenade”, skriver Paradox vd Ebba Ljungerud.

Enligt rapporten överstiger nu antalet registrerade Paradox-användare 14 miljoner. I rapporten för det första kvartalet angavs antalet vara över 12 miljoner.