Rapport Gruv- och smältverksbolaget Bolidens resultat före skatt blev 2.559 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt 2.055 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av 17 analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager hamnade på 2.258 miljoner kr. Marknaden förväntningar låg här på 1.997 miljoner.

Omvärderingen av processlager uppgick till 364 miljoner kr. Analytikerna hade förväntat sig en effekt på +159 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 13.550 miljoner kr för perioden. Här låg snittprognosen på 13.916 miljoner kr.

”Nya rekordnivåer”

Anrikningen vid Garpenberg och Kevitsa nådde nya rekordnivåer, vilket också resulterade i ökad produktion av zink respektive nickel i koncentrat.

Det skriver Bolidens vd Mikael Staffas i samband med rapporten för det tredje kvartalet.

Bolagets produktion av zink låg på 76.720 ton, en ökning med 2 procent från motsvarande period i fjol. Väntat var 74.172 ton, enligt Infronts sammanställning.

Produktionen av nickel uppgick till 3.058 ton, en ökning med 49 procent.

Lägre volym vid Aitikgruvan

Vid Bolidens gruva Aitik uppgick den anrikade volymen till 10,2 miljoner ton i det tredje kvartalet 2020, vilket var något lägre jämfört med det andra kvartalet i år. Det framgår också av delårsrapporten.

Aitiks anrikade volym var lägre än föregående kvartal men något över fjolårets nivå.

Under det tredje kvartalet genomfördes ett omfattande underhållsstopp. Malmtransportbandet från gruvans höghaltsområde samt kvarninfordringen i anrikningsverket byttes ut, skriver bolaget i rapporten.

Störningar efter stopp

Vidare inträffade störningar i samband med uppstarten efter stoppet. Låg tillgänglighet på grävare samt hög sjukfrånvaro bidrog också negativt.

Kopparhalten vid Aitik uppgick till 0,24 procent (0,24) och bedöms uppgå till 0,25 procent i snitt under 2020, vilket är i linje med vad som Boliden tidigare har kommunicerat.

För 2021 bedöms kopparhalten uppgå till 0,21 procent.

Kopparproduktionen sjönk dock jämfört med andra kvartalet främst till följd av lägre halter i både Aitik och Kevitsa. Kopparproduktionen på koncernnivå kom in lägre på 30.777 ton, medan snittestimaten enligt Infronts sammanställning uppgick till 32.896 ton. Under föregående kvartal uppgick produktionen till 34.076 ton.

Produktionstakten i Aitik på 45 miljoner ton per år uppnåddes i slutet på kvartalet, framgår det vidare av rapporten.