Starkt resultat för Lundbergs

Publicerad 2007-11-21 09:05

Lundbergs redovisar ett resultat efter skatt på 1.694 miljoner kronor (910) för 2004. Per aktie blev resultatet 27:32 kronor efter skatt (14:65). Utdelningen höjs till 7:00 kr.

Resultatet efter finansnetto blev 1.781 miljoner kronor (984).

Nettoomsättningen för koncernen blev 2.945 miljoner kronor (2.552), varav aktieförvaltningen svarade för 2.062 miljoner kronor (1.680) och de rörelsedrivande bolagen för 883 miljoner kronor (872).

Hyresintäkterna steg till 845 miljoner kronor (831). Fastighetsrörelsens resultat var 404 miljoner kronor (414).

Substansvärdet per den 21 februari uppgick till 355 kronor per aktie, jämfört med 329 kronor den 19 november.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7 kronor per aktie (6:50).

(Direkt)