Rapport Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1.434 miljoner kr för det andra kvartalet 2019. Enligt Infront Datas sammanställning av nio analytikers estimat väntades ett rörelseresultat på 1.378 miljoner kr.

Före skatt blev resultatet 1.374 miljoner kr. Här väntade sig analytikerna 1.293 miljoner kr. Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.719 miljoner kr. Här hade analytikerna räknat med 3.669 miljoner.

51.000 försäljningsställen

Swedish Match tobaksfria nikotinprodukt Zyn fanns i cirka 51.000 försäljningsställen i USA fördelat på hela landet. Det framgår av delårsrapporten.

I början av det andra kvartalet inleddes den nationella utrullningen och i slutet av april var antalet försäljningsställen uppe i 33.000. En bit in i juni hade Zyn nått samtliga 50 amerikanska delstater och fanns i totalt över 40.000 försäljningsställen.

”Vi är väldigt nöjda med det mycket positiva mottagandet av Zyn från handeln och konsumenter i de stater i USA där produkten nyligen introducerats samt med den fortsatt imponerande utvecklingen för Zyn i västra USA där produkten funnits sedan tidigare och försäljning per försäljningsställe fortsatte att öka”, skriver vd Lars Dahlgren.

Swedish Match leveransvolymer av snus och nikotinportionsprodukter, som inkluderar det tobaksfria snuset Zyn, var 15,1 miljoner dosor i kvartalet (6,1). Även V2 Tobacco ingår.

Lägre marknadsandelar

Bolagets leveransvolymer av snus i Skandinavien uppgick till 68,3 miljoner dosor i det andra kvartalet (65,3).

Leveransvolymerna av moist snuff i USA uppgick till 32,0 miljoner dosor (31,1).

Swedish Match marknadsandelar för snus i Sverige, totalt, sjönk till 60,1 procent under andra kvartalet (64,2). I Norge minskade marknadsandelen till 49,4 procent (51,6).

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.