Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1.586 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019. Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1.428 miljoner kr, enligt Infront Data.

Före skatt blev resultatet 1.526 miljoner kr. Här väntade sig analytikerna 1.348 miljoner kr.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.829 miljoner kr. Här hade analytikerna räknat med 3.720 miljoner.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.