Rapport Skogsbolaget SCA:s resultat för det andra kvartalet utföll i nivå med analytikernas snittförväntningar inför rapporten. Affärsområdena Skog, Trä och Papper levererade alla bättre marginaler än väntat, medan Massa var lite svagare än beräknat. Begränsad produktion till följd av ombyggnadsstopp i Östrand förklarar missen.  

”Marknadsläget var fortsatt starkt under det andra kvartalet med god efterfrågan inom alla SCA:s produktområden”, konstaterar vd Ulf Larsson i delårsrapporten.

Några stora problem med virkesförsörjningen har bolaget inte haft och benämner denna som ”stabil”.

SCA:s rörelseresultat blev 744 miljoner kr för det andra kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 745 miljoner kr, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 4 670 miljoner kr och rörelsemarginalen landade på 15,9 procent. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 4 575 miljoner kr för omsättningen och 16,3 procent avseende marginalen.

Tre av fyra områden bättre

Tre av de fyra affärsområdena visade alltså högre ebitda-resultat och marginaler än väntat.

För affärsområdet Trä uppgick ebitda-resultatet till 230 miljoner kronor, 18 procent över analytikernas snittförväntningar.

”Den positiva marknadsutvecklingen inom segment Trä fortsatte under andra kvartalet och ytterligare prishöjningar genomfördes. Lagren är generellt låga i alla marknader”, skriver Ulf Larsson.

Även för Papper var ebitda-resultatet, 618 miljoner kronor, bättre än väntat, även om avvikelsen begränsades till 3 procent.

”För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i en strukturellt nedgående marknad. Efterfrågesituationen har förbättrats för obestrukna papper, men även för bestrukna papper har marknaden blivit något starkare. Marknads- och produktmix har successivt förbättrats under första halvåret”, kommenterar vd:n vidare.

Längre stopp i produktionen

Den nya massafabriken i Östrand, en jätteinvestering på 7,8 miljarder kronor, varav 6,6 miljarder nu investerats, togs i drift i juni. Processen innebar ett längre stopp i produktionen, vilket drabbat resultatet för affärsområdet Massa, vars ebitda landade på -112 miljoner kronor, en 60 miljoner kronor större förlust än väntat.

”Starten av fabriken har gått bra med de driftstörningar och behov av justering och trimning som kan förväntas. En god produktionsnivå nåddes tidigt och Östrand fokuserar nu på att säkerställa en stabil produktion och att successivt trimma fabriken upp mot full kapacitet och högsta kvalitet”, skriver Ulf Larsson, som också noterar att den första massan levererats till kund.

Ebitda-resultatet påverkades negativt med 236 miljoner kr för ombyggnadsstopp, med 31 miljoner kr av planerade projektkostnader och med 75 miljoner av högre direkta kostnader.