Rapport Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 1 246 miljoner kr i det fjärde kvartalet 2021. Väntat var ett rörelseresultat på 1 019 miljoner, enligt en sammanställning av analytikerestimat gjort av Infront.

I rörelseresultatet ingår en utbetalning av AGS-premier om 179 miljoner kr. Rörelsemarginalen var 7,1 procent, mot väntade 6,4 procent.

Nettoomsättningen blev 17 520 miljoner, mot väntade 15 929 miljoner.

Orderingången uppgick till 14 443 miljoner kr under kvartalet, jämfört med väntade 13 154 miljoner.

Marginalen i byggverksamheten uppgick till 2,6 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med väntade 3,0. Inom anläggningsverksamheten var rörelsemarginalen 4,0 procent, jämfört med väntade 3,9 procent.

En utdelning på 5,00 kr per aktie föreslås för helåret 2021 (4,67). Väntat var 4,67 kr, enligt Infronts prognos.