Bilden från spelet Hearts of Iron.

Rapport Spelutvecklaren Paradox redovisar ett resultat efter skatt på 52,9 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (40,6). Nettoomsättningen uppgick till 225 miljoner kr (181).

Rörelseresultatet blev 68,3 miljoner kr (52,9) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97,4 miljoner kr (70,3).

Paradox intäkter, som steg 25 procent i det tredje kvartalet till 225 miljoner kr, kom framför allt från spelen Cities: Skylines, Europa Universalis IV, Hearts of Iron IV, Stellaris och Crusader Kings II.

”Våra releaser under kvartalet har varit inriktade på nytt innehåll och nya plattformar för befintliga spelserier. Vi fortsätter därmed helt enligt plan att investera i långsiktig utveckling av våra helägda varumärken”, skriver vd Ebba Ljungerud i delårsrapporten.

Paradox direkta kostnader uppgick till 91,3 miljoner kr i kvartalet (80), framför allt hänförligt till spelutveckling och royalties. Royalties har ökat jämfört med jämförelseperioden till följd av en ökad försäljning av externt utvecklade spel samt på grund av royalties till externa rättighetsinnehavare. Kostnaderna för spelutveckling har ökat till följd av satsningar och lanseringar av nya spel.