Rapport Hoist Finance, som köper portföljer med förfallna blancolån, redovisar ett resultat före skatt på 230 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 (141). Rörelseintäkterna uppgick till 797 miljoner kr (648).

Resultatet efter skatt blev 179 miljoner kr (103) och resultatet per aktie uppgick till 1,83 kr (1,12).

”Alla våra marknader fortsätter att vara attraktiva, med ett stort utbud och en minskad prispress”, skriver vd Klaus-Anders Nysteen i rapportens vd-ord.

Bolaget redovisar köp av fordringsportföljer om 1.665 miljoner kr i det andra kvartalet (2.341).

Kärnprimärkapitalrelationen var 9,9 procent vid halvårsskiftet, mot 9,5 procent kvartalsslutet före.

”Under det första halvåret 2019 har vi investerat i förfallna skuldportföljer för cirka 2,3 miljarder kr samtidigt som vårt kapital har stärkts”, kommenterar Klaus-Anders Nysteen.