Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 111 miljoner kr för det första kvartalet 2019 (76). Resultatet per aktie uppgick till 1,38 kr (0,98). Aktien rapport rusade nästan 7 procent på onsdagsbörsen.

Omsättningen uppgick till 3.127 miljoner kr (2.592) och den organiska försäljningstillväxten var 5,9 procent (8,8).

Bruttomarginalen uppgick till 17,4 procent (15,6).

Det justerade ebita-resultatet blev 162 miljoner kr (131), motsvarande en justerad ebita-marginal om 5,2 procent (5,1).

Rörelseresultatet landade på 149 miljoner kr (108), inklusive jämförelsestörande poste rom 3 miljoner kr (-3).

Nya förvärv

Enligt Thomas Ekmans vd-ord i rapporten för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret ser bolaget goda möjligheter till nya förvärv.

”Vi ser en ökad förvärvsaktivitet på marknaden och ett kontinuerligt inflöde av förvärvskandidater, vilket ger oss goda förutsättningar att fortsätta stärka vår marknadsposition samt bredda och utveckla vårt erbjudande av mer avancerade tjänster och lösningar”, skriver han.

Sommaren 2018 förvärvade Dustin nederländska Vincere för 65 miljoner euro. Under hösten tog bolaget via en företrädesemission in 700 miljoner kronor och Thomas Ekman påpekar i vd-ordet att nettoskulden har kommit tillbaka till 2,0 gånger justerat ebitda.

I vd-ordet lyfter Thomas Ekman bland annat även fram att bolagets bruttomarginal steg med nästan 2 procentenheter till 17,4 procent i det första kvartalet. Ökningen är främst hänförlig till genomförda förvärv.

Förvärv lyfte omsättningen

”De förvärvade tjänstebolagen har en något annorlunda kostnadsstruktur i jämförelse med hårdvaruförsäljning, med en generellt högre bruttomarginal, men också högre försäljnings- och administrationskostnader relaterade till införsäljning av tjänsterna”, skriver Dustins vd.

Förvärv bidrog i högsta grad till att lyfta Dustins omsättning till 3.127 miljoner kr i det första kvartalet, motsvarande en total tillväxt om 21 procent. Den organiska tillväxten var 5,9 procent.