Rapport UPPDATERAD Balkongbolaget Balco redovisar ett resultat efter skatt på 19,1 miljoner kr för det tredje kvartalet 2018 (-2,0). Resultatet per aktie uppgick till 0,89 kr (-0,48).

Rörelseresultatet blev 25,1 miljoner kr (12,2). Orderingången sjönk till 127 miljoner (202). Nettoomsättningen uppgick till 238 miljoner kr (206).

”Samtidigt har vi mer aktiva offerter och kundkontakter än tidigare, främst inom Renoveringssegmentet där vi har en ökning av offertvärdet med 25 procent hitintills i år. Vi vet att en projektbaserad verksamhet innebär svängningar i orderingången och vi är trygga med att affärsmodellen fungerar och förväntar oss att vår höga aktivitet resulterar i en ökande orderingång under kommande kvartal”, skriver vd Kenneth Lundahl i delårsrapporten.

Fortsatt god marknad

Balcos omsättning ökade med 15,3 procent i kvartalet och resultatet med 17,6 procent. Enligt vd har marknaden fortsatt varit god under kvartalet och Balco möter ett fortsatt starkt intresse från kunder.

”Vi har inte påverkats av det vikande marknadsläget för nyproducerade bostäder, eftersom huvuddelen av vår affär är kopplad till renoveringssegmentet”, skriver han.