Rapport Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), på 825 miljoner dollar för det andra kvartalet 2019 (855). Analytiker hade i snitt räknat med 811 miljoner dollar, enligt Infront Datas sammanställning som 15 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.171 miljoner dollar (6.731), att jämföra med analytikernas förväntningar på 7.189 miljoner dollar.

Orderingången landade på 7.401 miljoner dollar (7.133). Snittestimatet på denna punkt låg på 7.477 miljoner dollar.

Makroekonomiska indikatorer är blandade i Europa och Kina medan tillväxten i USA är mer oförändrad. Globala marknader totalt är fortsatt påverkade av geopolitiska osäkerheter.

Det skriver ABB i kvartalsrapportens utlåtande om utsikter i närtid.

”Motvind på vissa marknader”

”De slutmarknader ABB verkar på uppvisar motståndskraft med motvind på vissa marknader, i synnerhet diskreta industrier. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat”, uppger ABB vidare.

Den tillförordnade vd:n Peter Voser säger att ABB har fortsatt att generera god bruttotillväxt under andra kvartalet, trots makroekonomisk motvind och geopolitisk osäkerhet.

”Vi kommer att fortsätta att driva en långsiktig tillväxt i våra verksamheter samtidigt som vi förblir fokuserade på kostnader och portföljförvaltning. Vi inför en ny kultur av större befogenheter för att bygga upp ABB som en starkare och flexiblare koncern”, säger han.

Fortsatt orderingång

ABB:s finanschef Timo Ihamuotila noterar att den totala orderingången och intäkterna fortsatte att öka, lett av Electrification och Motion medan i synnerhet Robotics and Discrete Automation kände av nedgången inom bilbranschen och maskinkonstruktion.

”Samtidigt gör vi goda framsteg med avyttringen av vår Power Grids-verksamhet, integreringen av GEIS och utrullningen av vår verksamhetsmodell ABB-OS, förändringar som alla förväntas göra ABB mer lönsamt”, fortsätter finanschefen.

Avyttring av Power Grids

ABB konstaterar i delårsrapporten att arbetet med att avyttra Power Grids pågår.

”Cirka två tredjedelar av de juridiska strukturerna som krävs har införlivats, och lands- och funktionsteamen gör goda framsteg med definition av omfattning och implementering av separationen i enlighet med lokala lagar och krav. ABB förväntar sig att transaktionen ska slutföras under första halvåret 2020”, skriver bolaget som därmed står fast vid sin tidsplan.

GE Industrial Solutions integrering med Electrification fortskrider väl, uppger ABB vidare.

”Bland annat visade Electrification-verksamheten upp den nya gemensamma ABB + GEIS-portföljen under kvartalet och tillkännagav planer på att optimera de sammanlagda USA-baserade tillgångarna inom tillverkning av mellanspänningsutrustning”, heter det.

Den 9 juli tillkännagav ABB ett avtal om att sälja sin solomriktarverksamhet till det italienska solcellsföretaget Fimer. Transaktionen förväntas vara slutförd under första kvartalet 2020 och väntas bidra till Electrifications framsteg mot ett målmarginalspann på 15-19 procent, upprepar ABB.

Ny företagsstruktur

ABB-koncernens fyra affärsområden trädde i kraft i den nya företagsstrukturen per 1 april 2019.

”Omorganisationen till den nya verksamhetsmodellen går framåt. Koncernfunktionerna Marketing and Sales och Operations and Services integrerades i verksamheterna under kvartalet. Överföringen av landsresurser till verksamheterna har också inletts med samordning med lokala fackliga organisationer”, uppger ABB.

Vidare upprepar industrikoncernen budskapet att bolaget, som ett resultat av implementeringen av ABB-OS, förväntar sig totalt cirka 500 miljoner dollar i årliga kostnadsbesparingar över hela koncernen och förväntar sig att uppnå målet på 150-200 miljoner dollar i kostnadsbesparing under 2019 och hela det årliga sparmålet under 2021.

 

 

 

Sektor
Lanneboförvaltare: Satsa på laddstationer i stället för elbilar
Räntan
DNB Markets: Riksbanken i otakt med omvärlden
Räntor
Nordea sänker gräns för negativ ränta till danska kunder
Foto: AP/TT
Wall Street
Rekyl uppåt i New York
Aktie
SBB börsens näst mest blankade aktie
Börsen
Börsen ovanför nollan
Foto: Hanna Franzén/TT
Räntan
Ingves: Fortsatt behov av stimulanser"Behövs mycket stöd under lång tid"
Räntan
Riksbanken rör inte räntanRäntebanan kvar på noll
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltarens tre globala aktiefavoriter
Sektor
Vätgas: Tydlig sektorrekyl
22/9
Trading Direkt om räntebeskedet
Fond
Påverkansfond investerar i Bergman & Beving Vill stoppa barnarbete i underleverantörsleden
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Fondeer
Fastighetsfonder gör comeback
Foto: Shutterstock
Bank
Fortsatt stora ras för banker
Asien
Mest nedåt i Asien
Börsen
Chefsstrategen: Börsen kommer fortsätta uppåt"Rekylen blir inte långvarig"
Bank
SEB en av de banker som nämns i läcka
Krönika
Hernhag: Räntemarknaden den största bubblan på decennier
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltaren: Reformer bäddar för intressanta placeringsmöjligheter"Brasiliansk ekonomin överraskar positivt efter pandemin"
Budgeten
Andersson: "Ny arbetslinje" ska ta Sverige ur krisen"Budgeten ger 75 000 nya jobb"
Budgeten
"Historisk skuldsättning utan att lösa problemen"M riktar kritik mot budgeten
Budgeten
Analytiker: Inte så expansiv budget som man kan tro"Mycket bara tillfälliga åtgärder"
Analyser
Dubbelsänkning för Bravida
Höstbudgeten
Budgeten: Reformer för över 100 miljarder nästa år