Starkt momentum för Boozt i fjärde kvartalet med förväntad tillväxt om 5-15% under 2023

2023-02-10 08:00:00

Boozt AB Q4-rapport, Januari 1 - December 31 2022

Finansiell information fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 438 miljoner kronor med en nettoomsättningstillväxt om 23,9% (lokal valuta 18,3%). Nettoomsättningstillväxten uppgick till 22,4% i Boozt.com och till 33,1% i Booztlet.com
 • Bruttomarginalen uppgick till 38,3% (41,0%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 170,4 miljoner kronor (149,5) och justerad rörelsemarginal uppgick till 7,0% (7,6)
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 1,83 kronor (1,31)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 730,1 miljoner kronor (327,2)
 • Likvida medel uppgick till 1 777 miljoner kronor (1 565)

Finansiell information januari - december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 743 miljoner kronor med en nettoomsättningstillväxt om 16,0% (lokal valuta 12,1%). Nettoomsättningstillväxten uppgick till 13,6% i Boozt.com och till 29,4% i Booztlet.com
 • Bruttomarginalen uppgick till 39,5% (40,4%)
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 285,6 miljoner kronor (342,5) och justerad rörelsemarginal uppgick till 4,2% (5,9)
 • Vinst per aktie före utspädning uppgick till 2,76 kronor (2,87)
 • Fritt kassaflöde uppgick till 90,2 miljoner kronor (-365,1)

Väsentliga händelser

 • Utfallet i november och Black-Friday-veckan var bättre än förväntat och ledde till att tillväxtprognosen uppjusterades till den övre delen av intervallet i den tidigare prognosen för år 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Positiv vinstvarning den 11 januari 2023 där det kommunicerades att nettoomsättningstillväxt och justerat rörelseresultat för 2022 överträffar den tidigare publicerade prognosen
 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 beslutar om bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier

VD Hermann Haraldsson säger:Jag är verkligen stolt över hela vår organisation som vände 2022 års utmaningar till en möjlighet och gjorde det möjligt för oss att presentera ett enastående resultat idag. Under året har vi gjort enorma framsteg för att ytterligare befästa vår ställning som det ledande nordiska varuhuset, vilket syns i ett ökat genomsnittligt ordervärde, stabila retur nivåer och fortsatt hög kundnöjdhet. Under 2023 räknar vi med att fortsätta visa framsteg vad gäller strategin för det nordiska varuhuset. Vi är fortsatt övertygade om att vi kan fortsätta ta marknadsandelar med en nettoomsättningstillväxt för 2023 i intervallet 5-15% och bibehållna branschledande marginaler.”

Miljoner kronor om inget annat angesOkt 1 - Dec 31, 2022 Okt 1 - Dec 31, 2021Förändring Jan 1 - Dec 31, 2022 Jan 1 - Dec 31, 2021Förändring 
KONCERNEN      
Nettoomsättning2 438,11 967,923,9%6 743,45 813,816,0%
Bruttovinst933,1807,615,5%2 666,82 351,613,4%
Rörelseresultat (EBIT)157,6117,933,7%253,1264,5-4,3%
Justerat rörelseresultat170,4149,514,0%285,6342,5-16,6%
Resultat för perioden123,389,537,7%186,1195,2-4,7%
Fritt kassaflöde730,1327,2123,2%90,2-365,1n.m.
Nettoomsättningstillväxt (%)23,9%38,1%-14,2pp16,0%33,4%-17,4pp
Bruttovinstmarginal, %38,3%41,0%-2,8pp39,5%40,4%-0,9pp
Rörelsemarginal, %6,5%6,0%0,5pp3,8%4,5%-0,7pp
Justerad rörelsemarginal, %7,0%7,6%-0,6pp4,2%5,9%-1,7pp


Framåtblickande information för 2023Utfall 2022Prognos 2023
Nettoomsättningstillväxt16,0% Mellan 5-15% 
Justerat rörelseresultat*285,6275-375
Prognosen baseras på antagandet att valutorna är konstanta under perioden från detta offentliggörandet och under resten av räkenskapsåret
*Lönsamhetsprognosen för 2023 är positivt påverkad av en förändrad uppskattning av livstid för delar av bolagets anläggningstillgångar, i huvudsak avseende bolagets AutoStore installationer. Den förändrade uppskattningen speglar i högre grad än tidigare marknadspraxis och således bedömer bolaget att jämförbarhet av rörelseresultat gentemot andra bolag i branschen blir bättre. Jämfört med 2022 uppgår den positiva påverkan på rörelseresultatet till ungefär 25 miljoner kronor


Telefonkonferens / audiocast
Q4 rapporten presenteras av Boozts VD och koncernchef, Hermann Haraldsson, och ekonomi- och finansdirektör, Sandra Gadd, vid en telefonkonferens / audiocast den 10 februari 2023 kl. 09.30. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund (https://financialhearings.com/event/45778).
 
Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Boozts webbsida.

MFN