Medcap investerar i företag inom medicinsk teknik och läkemedel.

Starkt lyft för PA-favorit

Publicerad 2015-11-30 12:43

Aktie Medcap lyfter med över 10 procent på förmiddagen efter en delårsrapport som vänder förlust till en större vinst. Insiders som köpt tidigare har tydligen varit rätt ute.

Det var i Placeringsguiden i slutet av september som vi analyserade Medcap med ett åtföljande köpråd. Bolaget som investerar i företag inom medicinsk teknik och läkemedel har åkt berg-och-dalbana på börsen under senaste året och underpresterat kraftigt mot index.

Några förvärv som man inte fått ordning på har varit en orsak, men de senaste kvartalen har varit ok och därför har vi haft tron på att Medcap ska kunna lyfta mot gamla höjder igen.

Och andra kvartalet i det delade räkenskapsåret (maj-apr) visar i och för sig en sjunkande omsättning, men resultatet efter skatt lyfte kraftigt till 8,6 miljoner (-1,7).

– Andra kvartalet var det starkaste kvartalsresultatet i koncernens historia i den operativa verksamheten, menar Medcaps vd Karl Tobieson.

Och den sjunkande omsättningen hänförs nästan helt och hållet till dotterbolaget Unimedics affärsområde Pharma Trading, verksamt inom parallellimport av läkemedel. Denna är volatil till sin natur, men viktigare är att flertalet andra dotterbolag och affärsområden ökar sin omsättning om än från mindre nivåer.

För aktieägare är Medcap ett intressant bolag eftersom dess idé med flera olika investeringar inom samma område gör att man får en bra riskspridning och en chans att hitta de riktigt kraftigt växande sektorerna. Lekmän saknar oftast de specialkunskaper som krävs för att utvärdera möjligheterna i till exempel läkemedelssektorn – här är Medcap specialister.

Men risker finns förstås fortfarande – bolaget är litet och det är en risk i sig. Samtidigt är verksamheterna ganska stabila och inte särskilt konjunkturkänsliga.

Andra kvartalets vinst innebär att vi kan hoppas på vinst även för helåret 2015/2016 och bolaget har nu nått vår riktkurs på 2,70 kr efter dagens uppgång. Det är dock långt kvar till tidigare höjder – i april 2014 nådde aktien 4,35 och samma månad i år toppade aktien på drygt 3 kr.

Kommande nummer av Placeringsguiden ska analysera rapporten närmare och se om vi ska ta hem vinsten eller ligga kvar och eventuellt höja riktkursen. Den som köpte på vår rekommendation i september har dock fått en vinst på ca 27 procent i dagsläget.