Kvartalsrapport Telias kvartalsrapport innehåller mest plustecken. 

Teleoperatören Telias ebitda-resultat före engångsposter blev 7.731 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021, enligt delårsrapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 35,3 procent.

Genomsnittet av nio analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, låg på ett underliggande ebitda-resultat på 7.633 miljoner kronor med en marginal på 35,2 procent.

Nettoomsättningen blev 21.877 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 21.707 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten uppgick till 4,9 procent under kvartalet.

Telias organiska tillväxt var positiv under det andra kvartalet 2021.

För tjänsteintäkterna var den organiska tillväxten +3,2 procent i det andra kvartalet.

I Sverige, som är Telias största marknad, var den organiska tillväxten +1,7 procent. Tjänsteintäkterna i Sverige hade en organisk tillväxt på -1,8 procent.

Telia flaggar för åtgärder i Finland som ”radikalt” ska minska kostnadsbasen de kommande månaderna. Detta efter att den finländska verksamheten återigen hade ett tufft kvartal.

Det skriver Telias vd Allison Kirkby i rapporten för det andra kvartalet.

”Vi har gjort framsteg när det gäller att förenkla vår portfölj genom att avyttra icke-kärntillgångar, så som alarmverksamheten Alerta. Dock finns det ett tydligt behov av att accelerera nätverksmoderniseringen och digitalisering för att förbättra kundupplevelsen och varumärkes-uppfattningen. Samtidigt fortsätter vi att se över och har planer för att radikalt minska kostnadsbasen de kommande månaderna”, skriver hon.

I Finland ledde minskade tjänsteintäkter och en oväntat hög kostnadsnivå till en klart otillfredsställande nedgång i ebitda under andra kvartalet.

Bolagets tjänsteintäkter växte med 3,2 procent under det andra kvartalet, vilket är en ”signifikant” förbättring från en minskning om 2,3 procent under det första kvartalet.

”När vi sammanfattar det första halvåret 2021 kan vi konstatera att vi återvänt till tjänsteintäktstillväxt, fortsatt leverera ebitda-tillväxt, exekverat på vår strategi och att vi är på god väg att nå våra helårsutsikter för 2021 liksom våra långsiktiga ambitioner”, skriver Telias vd Allison Kirkby i kvartalsrapporten.

Tillväxten drevs främst av TV & Media-enheten men också från tillväxt i Telias mobilverksamhet.

”TV & Media hade ytterligare ett utmärkt kvartal och våra starka marknadspositioner inom räckvidd och innehåll drev tillväxt inom både reklam och betal-tv samt OTT, vilket ledde till en ökning om 45 procent av tjänsteintäkterna”, skriver Allison Kirkby.

I Sverige var utvecklingen överlag positiv för alla de ledande nyckeltalen såsom kundbas, genomsnittlig intäkt per abonnemang samt kundomsättning, både inom företags- och konsumentsegmentet.

”Exklusive kopparbaserade produkter och engångsposter levererade Sverige en tillväxt för tjänsteintäkterna på 2,0 procent under kvartalet och en oförändrad ebitda, det sistnämnda en tydlig förbättring jämfört med en minskning om 5 procent i det första kvartalet”, skriver Allison Kirkby.

Hon lyfter fram trenderna inom mobil i Sverige, där företags- och konsumentsegmentet visade tillväxt för mobila abonnemangsbaserade tjänsteintäkter om 2,5 procent respektive 2,1 procent.

I Baltikum accelererade föregående kvartals starka utveckling, till följd av en avtagande motvind från roaming.