Starkt kvartal för Lundin Gold

Publicerad 2018-08-13 07:39

Rapport Gruvprospekteringsbolaget Lundin Gold redovisar ett resultat efter skatt på 19,7 miljoner dollar för det andra kvartalet 2018 (0,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 dollar (0:01).

Vinstförbättringen hänvisas framför allt till omvärdering av långfristiga skulder. I resultatet ingår också valutavinster på 7,1 miljoner dollar (0,7).