Kvartalsrapport ABB gjorde ett bra andra kvartal. Vinsten var högre än vad prognoserna sade.

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett operationellt ebita-resultat för det andra kvartalet 2022 på 1.136 miljoner dollar.

Analytiker hade i snitt räknat med 1.087 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 14 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.251 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.457 miljoner dollar.

Orderingången landade på 8.807 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 8.743 miljoner dollar.

ABB har beslutat lämna den ryska marknaden och bolaget har inlett processen att avveckla kvarvarande verksamhet i landet. Detta har lett till kostnader på 57 miljoner dollar, varav 23 miljoner påverkar kassaflödet under tredje kvartalet.

Beslutet föranleddes enligt ABB av det pågående kriget i Ukraina och påverkan från relaterade internationella sanktioner.

ABB förutser under tredje kvartalet 2022 en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt samt att den operativa ebita-marginalen sekventiellt ska förbättras, undantaget 60 punkter i positiv påverkan från specialposter under andra kvartalet.

I förra delårsrapporten uppgav ABB att bolaget förväntade sig att den underliggande marknadsaktiviteten under det andra kvartalet skulle förbli i stort sett likartad jämfört med kvartalet före.

För helåret 2022 förväntar sig ABB alltjämt en stabil marginalförbättring mot 2023 års mål på minst 15 procent, stöttad av förbättrad effektivitet i och med att bolaget till fullo införlivar den decentraliserade verksamhetsmodellen och resultatkulturen inom samtliga divisioner.

Dessutom förväntar ABB sig stöd från en positiv tillväxttakt på marknaden och sin starka orderstock.

ABB planerar att knoppa av divisionen Accelleron, tidigare känd som ABB Turbocharging, och siktar på en börsnotering på Zürichbörsen i oktober.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslut kommer fattas på en extrainsatt stämma i september. En avknoppning skulle enligt ABB möjliggöra för båda bolagen att fokusera mer på respektive kärnverksamheter och därigenom skapa uthålligt värde för aktieägarna.

Accelleron presenteras som en marknadsledare inom turboladdning för motorer inom segmentet arbetsfordon. Bolaget har en installerad bas på 180.000 motorer globalt och levererar cirka 10.000 motorer per år för bruk marint, inom spårväg och energisektorn.