SBB:s grundare och vd Ilija Batljan.

Rapport Samhällsfastighetsbolaget SBB hyresintäkter uppgick till 1.204 miljoner kr i det tredje kvartalet (507). Driftöverskottet blev 852 miljoner kr (343) och förvaltningsresultatet uppgick till 677 miljoner (254).

Värdeförändringar fastigheter summeras till 3.459 miljoner kr (242).

Efter skatt blev resultatet 3.139 miljoner kr (404).

Överskottsgraden i kvartalet blev 71 procent (68). Överskottsgraden är driftnetto i procent av hyresintäkterna. Nyckeltalet visar hur stor andel av hyresintäkterna som finns kvar efter direkta fastighetskostnader.

SBB:s skuldsättningsgrad enligt S&P:s ”loan-to-value”-definition uppgick till 49,7 procent. Därmed har bolaget enligt egna beräkningar uppfyllt de viktigaste nyckeltalen för en BBB+ rating.

Det skriver vd Ilija Batljan i rapporten för det tredje kvartalet.

I samband med de nya mål som skickades ut inför kapitalmarknadsdagen i juni skrev bolaget att målsättningen är att uppnå kreditbetyget BBB+ senast under det första halvåret 2021.

”På lång sikt är målet att uppnå en A-rating. Detta understöds av kvaliteten på våra tillgångar som bevisat sig som Europas tryggaste i utmanande tider”, skriver Ilija Batljan.

SBB har även höjt räntetäckningsgraden från 3,1 gånger vid utgången av det första halvåret till 3,3 gånger per den sista september. Bolaget räknar nu med att den ska vara 3,7 gånger vid utgången av året, och därmed passera 4 gånger i början på 2021.