Starkt år väntar SSAB

Publicerad 2017-06-21 13:11

Kommentar Kapitalmarknadsdagen från SSAB gav mer kött på benen åt det långsiktiga tillväxtcaset. Men vd Martin Lindqvist indikerar också förbättringar framöver under 2017 och det kan vara tillräckligt för att den uppåtriktade trenden fortsätter för kursen.

Privata Affärer uppmärksammade SSAB senast i höstas och påpekade då att bolaget skulle stå inför starka år. Uppgången sedan dess är också kraftig eller nästan 40 procent. Bolaget har dock mycket att ta igen långsiktigt eftersom kursen föll kraftigt efter finanskrisen 2008 och den värsta lågkonjunkturen i modern tid.

Vändningen kom dock redan tidigare under 2016 efter att i början av året handlats till bottennivåer under 20 kr. Men en nyemission på fem miljarder förra våren blev startskottet på en kursrusning som dubblade kursen, men som ska ses i kombination med både förvärv och stora neddragningar i bolaget.

Men förra året ändrades också marknadsförutsättningarna och i år har Martin Lindqvist varit mer positiv för SSAB:s del än på länge. Det är framför allt överkapaciteten i Kina som dragits ned, vilket minskat prispressen samtidigt som handelshinder i Europa och inte minst i USA verkat till SSAB:s fördel.

SSAB har ju produktion av grovplåt i USA och skyddas alltså av handelshinder samtidigt som president Trumps löften om stora satsningar på infrastruktur kommer gynna SSAB:s verksamhet eftersom grovplåt är viktigt vid just byggandet av infrastruktur.

Första kvartalet blev också betydligt bättre än väntat eller nästan en halv miljard. Aktien steg samma dag i april med åtta procent och nu är det flera analytiker som tror på en stark rapport i sommar som ytterligare kan lyfta aktien.

Men kapitalmarknadsdagen på tisdagen fokuserade framför allt på SSAB:s utveckling fram till 2020. Där var Martin Lindqvists viktigaste mål att öka försäljningen av höghållfasta stålprodukter med 35 procent på fyra år, vilket skulle generera betydande vinster eftersom detta är en verksamhet med högre marginaler än genomsnittligt.

Lindqvist verkar ha skaffat sig ett starkt förtroende både hos marknad och storägare – och lyckas han och företaget infria eller komma i närheten av sina långsiktiga mål kommer aktien att värderas upp ytterligare förr eller senare.

Men lyftet kan alltså komma tidigare än väntat om SSAB fortsätter sin starka utveckling från första kvartalet. Halvårsrapporten väntas den 20 juli och den är inte osannolikt att SSAB:s A-aktie ånyo kan närma sig 40 kr igen under andra halvåret.

Graf: SSAB A:s utveckling det senaste året

{Chart}