Rapport Hjälmbolaget Mips redovisar ett resultat efter skatt på 29 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 (17,1). Resultatet per aktie uppgick till 1,15 kr (0,68). Rörelseresultatet blev 36,8 miljoner kr (21,7) och rörelsemarginalen var 44,5 procent (39,0).

Nettoomsättningen uppgick till 82,6 miljoner kr (55,6). Försäljningstillväxten var 49 procent, varav 38 procent utgjorde organisk tillväxt.

Mips har påbörjat arbetet med att definiera nya mål bortom år 2020. Dessa kommer att presenteras närmare under Mips kapitalmarknadsdag den 20 september 2019. Det framgår av delårsrapporten för det andra kvartalet.

Når inte omsättningsmålet

Mips konstaterar att bolaget för första gången under en rullande tolvmånadersperiod har uppnått en justerad rörelsemarginal på över 40 procent i linje med målet för 2020.

Sett till omsättningsmålet har Mips ännu en bit kvar. Under 2020 ska Mips omsätta 400 miljoner kronor enligt sitt mål. Om kvartalets omsättning behålls på samma nivå under ett år skulle det motsvara en helårsomsättning på cirka 330 miljoner kronor.