Rapport Transportbolaget redovisar en tillväxt på över 20 procent samtidigt som resultatet förbättrades. 

Jetpak Top Holding hade totala intäkter på 256 miljoner kronor (203) under det andra kvartalet 2021, och den organiska tillväxten uppgick till 26,3 procent.

Bruttomarginalen blev 30,5 procent (29,4).

Rörelseresultatet uppgick till 24,8 miljoner kronor (8,3). Justerat ebita blev 24,8 miljoner kronor (9,7).

Periodens resultat uppgick till 16,6 miljoner kronor (4,1) motsvarande ett resultat per aktie om 1:35 kronor efter utspädning (0:33).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,9 miljoner kronor (32,3) och likvida medel vid periodens slut var 82,9 miljoner kronor (57,7).

”Vi hade en stark tillväxt inom flygsegment Express Air med höga 36,7 procent, jämfört föregående års första helt covid-19-påverkade andra kvartal. Flygkapaciteten under detta års andra kvartal var fortsatt klart lägre jämfört prepandemiska nivåer, även om kapaciteten ökade jämfört tidigare kvartal. Ökad kapacitet kombinerat med ökad försäljning och nya affärer resulterade i en stark tillväxt jämfört föregående år såväl som gentemot tidigare kvartal”, kommenterar vd Kenneth Marx.

Affärsområdet Express Road segment hade en tillväxt på 18,3 procent, tack vare ökade intäkter från stora befintliga distributionskunder, från nya kunder samt från fortsatt vaccindistribution i Norge.

”Under kommande kvartal förväntar vi oss en stabil tillväxt av flygkapacitet tack vare borttagandet av reserestriktioner och utrullningen av covid-19-pass. Dock förväntar vi oss inte pre-pandemiska kapacitetsnivåer eftersom affärs- och fritidsresande fortfarande ligger långt ifrån normala nivåer. Detta vill följaktligen ha en stark korrelation med vår tillgängliga kapacitet”, skriver vd.

Han säger vidare att andra kvartalets resultat var i linje med bolagets förväntningar.

”Baserat på våra kommersiella initiativ och en underliggande fortsatt återhämtning efter covid-19-pandemin, känner vi oss trygga med att kunna uppnå våra långsiktiga mål om en 5 procents organisk tillväxt och 12 procent i justerad ebita-marginal över en konjunkturcykel”, skriver Kenneth Marx.