Rapport Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 250 miljoner kr för det tredje kvartalet 2020 (156).

Nettoomsättningen blev till 2.200 miljoner kr (1.813), medan bruttomarginalen uppgick till 33,1 procent (32,2).

Rörelseresultatet blev 325 miljoner kr (210), vilket gav en rörelsemarginal på 14,8 procent (11,6).

Byggmax föreslår redan nu en utdelning för verksamhetsåret 2020 om 2,75 kr per aktie, som betalas ut 2021. Det framgår av rapporten.

”Mot bakgrund av det starka året hittills”, motiverar bolaget det tidigarelagda utdelningsförslaget som annars brukar dyka upp i rapporten för det fjärde kvartalet.

Byggmax har tidigare dragit tillbaka utdelningsförslaget för verksamhetsåret 2019 som var på 1:16 kronor per aktie.

”Vår ambition är att fortsätta utöka utdelningen över tid och fortsatt stärka vår balansräkning”, skriver bolaget i onsdagens delårsrapport.