Tele2:s vd Allison Kirkby vid ett tidifgare tillfälle.

Tele2-rusning på börsen efter stark rapport

Publicerad 2018-07-18 11:20

Rapport Teleoperatören Tele2:s rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) uppgick till 1 789 miljoner kr för det andra kvartalet 2018 (1 581). På börsen rusar aktien, upp nästan 15 procent före lunch.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1 660 miljoner kr, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Ebitda-marginalen blev 27,6 procent, mot väntade 26,1 procent.

Försäljningen uppgick till 6 491 miljoner kr för perioden, att jämföra med SME Direkts konsensusprognos på 6 351 miljoner kr.

Tele2 höjer sin prognos för ebitda-resultatet helåret 2018 till 6,8-7,1 miljarder kr. Tidigare prognos låg på 6,5-6,8 miljarder. Det framgår av kvartalsrapporten.

Prognos avser kvarvarande verksamhet och tar inte hänsyn till planerna om ett samgående med Com Hem.

Analytikernas snittestimat låg inför rapporten på ett ebitda-resultat på 6,82 miljarder kr för 2018, enligt SME Direkt.

”Detta är det tolfte kvartalet i rad som vi levererar resultat utöver förväntan, vilket ger oss tillförsikt att höja vår helårsguidning för justerad ebitda”, skriver vd Allison Kirkby i rapporten.

Av rapporten framgår vidare att Tele2 står fast vid bedömningen att den procentuella tillväxten för mobila tjänsteintäkter från slutkund kommer ligga i ”ett ensiffrigt mittenspann” under 2018.

Liksom tidigare väntas capex, investeringarna, uppgå till 2,1-2,4 miljarder kr under helåret 2018. Här låg förväntningarna hos analytikerna på 2,6 miljarder kronor, enligt SME Direkt.

Allison Kirkby är särskilt nöjd med styrkan i den svenska verksamheten under andra kvartalet.

Verksamheten visade en ökning av mobila abonnemangskunder inom både konsument- och företagssegmentet, och med bibehållen intäktsnivå för mobilverksamheten trots utmaningar i form av Roam Like at Home och priskonkurrens.

”Vår mobilverksamhet för konsumenter producerade även detta kvartal en ökning av abonnemang för smartphones, på en marknad som upplevt en viss ökad aktivitet i det prisorienterade segmentet under första halvåret”, skriver Allison Kirkby i rapporten.

Liksom under tidigare perioder av ökad aktivitet använde Tele2 sin position med dubbla varumärken och kunderbjudanden för att med havda sig på en konkurrensutsatt marknad, heter det i rapporten.

Vidare uppger Tele2 att det svenska företagssegmentet förbättrades stegvis under andra kvartalet och vi vann flera nya storföretagskunder, däribland Göteborgs Stad, Uppsala kommun, Epiroc, Getinge och Riksidrottsforbundet.

”Vi förvantar oss viss fortsatt prispress inom företagssegmentet på kort sikt, men våra kundtillskott under de senaste kvartalen bör bidra till en förbättrad intäktstrend under andra halvåret”, skriver Allison Kirkby.