Rapport Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 1.305 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018.

Genomsnittet av tio analytikers estimat låg på 1.253 miljoner kronor, enligt Infront Data.

Före skatt blev resultatet 1.232 miljoner kronor. Här var snittförväntningarna 1.179 miljoner kronor.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 3.388 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 3.274 miljoner.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.