Rapporter Tobaksjätten Swedish Match går bra. Det framgår av dagens kvartalsrapport.

Tobaksbolaget Swedish Match redovisar ett rörelseresultat på 2.227 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade räknat med 2.196 miljoner kronor, enligt en estimatsamanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet för produktområdena uppgick till 2.271 miljoner kronor, mot väntade 2.237 miljoner.

Nettoomsättningen, exklusive tobaksskatt, blev 5.561 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 5.274 miljoner.

Swedish Matchs leveransvolymer i USA för den tobaksfria nikotinprodukten Zyn uppgick till 58,7 miljoner dosor under det andra kvartalet 2022.

Under motsvarande period året innan levererades 42,5 miljoner dosor och tillväxten uppgick därmed till 38 procent. Leveransvolymerna under det första kvartal var 49,9 miljoner dosor.

Av rapporten framgår vidare att bolagets marknadsandel för nikotinportioner i USA uppgick till 64,9 procent. I det första kvartalet låg marknadsandelen på 66,2 procent och motsvarande kvartal i fjol låg den på 64,1 procent.

I Skandinavien levererade Swedish Match 63,2 miljoner dosor snus under kvartalet, att jämföra med 60,3 miljoner kvartalet före och 61,5 miljoner motsvarande period i fjol.

Rörelsemarginalen för hela produktsegmentet Rökfria produkter uppgick i kvartalet till 47,5 procent (48,3), jämfört med enligt Infront förväntade 47,5 procent.

Swedish Match levererade 458 miljoner cigarrer i USA under det första kvartalet 2022 (497). Under det första kvartalet levererades 457 miljoner cigarrer.

Rörelsemarginalen för produktområdet Cigarrer blev 32,8 procent i kvartalet (40,2), att jämföra med analytikernas förväntningar som låg på 36,7 procent, enligt Infront.

Swedish Match har suspenderat sin försäljning av tändare till Ryssland, vilket tyngde resultatet för segmentet Tändprodukter.

Segment Tändprodukters rapporterade ebitda-resultat minskade till 51 miljoner kronor under andra kvartalet, från 113 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Intäkter av engångskaraktär överstigande 60 miljoner kronor (vinst från försäljning av mark och indirekta skatter) gynnade jämförelseperioden, medan nuvarande års andra kvartal belastades av reserveringar för förfallna kundfordringar till Ryssland samt kostnader relaterade till en brand i ett mindre lager i Nederländerna, skriver Swedish Match utan att ange specifikt belopp.

Tändprodukters resultat ökade dock på underliggande basis för hela produktportföljen trots betydligt högre råmaterialkostnader och negativ volymabsorbering för tändare och tändstickor, heter det.

Swedish Match fortsätter att öka distributionen av sin tobaksfria nikotinprodukt Zyn i USA. Zyn finns nu vid 134.000 försäljningsställen, en ökning med ungefär 5.000 butiker sedan utgången av det första kvartalet och med drygt 25.000 det senaste året.

Det säger vd Lars Dahlgren till Nyhetsbyrån Direkt.

Leveransvolymerna i USA för det tobaksfria nikotinsnuset Zyn ökade till 58,7 miljoner dosor i det andra kvartalet, upp från 49,9 miljoner dosor det första kvartalet och från 42,5 miljoner dosor i det andra kvartalet 2021.

–Det fortsätter att gå väldigt bra, kategorin går väldigt bra och vi går bra. Marginalen är väldigt stark, det är bra lönsamhet där snittpriset på Zyn i USA är upp, säger Lars Dahlgren.

Han tillägger att volymerna lyfts av lite extra starka leveranser de sista veckorna i kvartalet med i storleksordningen 2 miljoner dosor. Detta bland annat på grund av att en del distributörer gjort extra inköp inför kommande kampanjer i det tredje kvartalet.

Swedish Match marknadsandel för nikotinportioner i USA låg på ungefär 65 procent i det andra kvartalet, en viss nedgång jämfört med föregående kvartal men en ökning jämfört med andra kvartalet 2021.

När Zyns marknadsandel låg på upp mot 75 procent 2020 flaggade bolaget för att den nivån nog inte var uthållig. Frågan är om den stabilisering av marknadsandelen som nu skett de senaste dryga året på nivåer kring 63-66 procent var det som Swedish Match såg i korten 2020.

–Det är absolut en stark marknadsandelsutveckling där en del är hänförlig till att BAT har skalat ner sin satsning. Men givet den aggressiva prissättning som varit i marknaden så skulle jag svara ja på frågan, att Zyns styrka är till och med starkare än vad man rimligtvis hade kunnat förvänta sig. Det visar på den inneboende styrkan i varumärket och produkten, säger Lars Dahlgren.

För något drygt år sedan var frågan om smakförbud för Zyn i USA på bordet där det fanns delstater som reglerade mot smaksatta nikotinprodukter, däribland Zyn. Att fler delstater skulle ansluta sig till förbudet var då något som inte gick att utesluta.

Vad har hänt i den frågan?

–Det har rört på sig åt rätt håll. Det är ett antal stater där smakförbud varit uppe på bordet för diskussion. Under det här året har det funnits mer eller mindre skarpa förslag i ett tiotal delstater där det inte blivit något smakförbud, säger Lars Dahlgren.

Swedish Match vd Lars Dahlgren vill inte kommentera om Swedish Match har kontaktats av några andra spekulanter sedan Philip Morris bud offentliggjordes. Han ger inte heller något tydligt svar på frågan hur pass utbrett missnöje med budnivån som kan tänkas finnas.

Philip Morris lade i maj ett bud på Swedish Match på 106 kronor kontant per aktie. Budet är villkorat en acceptansgrad överstigande 90 procent och budperioden löper ut den 30 september.

Har ni som bolag fått höra många åsikter från era ägare om Philip Morris bud?

–I viss mån. De flesta investerare och ägare vi träffar frågar om verksamheten och vår syn på budet, men det vanligaste är att de avhåller sig om att ge en tydlig åsikt om hur de ställer sig till budet. Men det finns undantag, säger Lars Dahlgren till Nyhetsbyrån Direkt.

För två veckor sedan rapporterade Bloomberg News, med hänvisning till anonyma källor, att aktivistfonden Elliott Investment Management håller på att bygga en position i Swedish Match i syfte att motsäga sig budet. Hur många aktier i Swedish Match Elliott äger och/eller kontrollerar är inte officiellt, men i tisdags rapporterade Dow Jones att ”investerare” som vill se ett höjt bud på Swedish Match äger runt 5 procent av aktierna i bolaget.

Har ni noterat något utbrett missnöje över budnivån?

–Jag vill inte recensera vad som är utbrett eller inte. Alla vet att det finns några procent som varit ute publikt och menar att nivån inte är tillräcklig och det finns andra som sagt att de tycker att det är ett bra bud. Och så finns det väldigt många som håller korten lite tajtare nära kroppen, säger Lars Dahlgren.

Som enskild aktieägare, känner du dig fortfarande lika nöjd med budnivån?

–Den industriella logiken är tydlig. Rent personligen så avser jag att tacka ja till budet. Men huruvida värderingen är rätt för aktieägare är upp till enskilda aktieägare. Styrelsen har gett sin rekommendation och jag recenserar inte styrelsens värdering. I en här typen av affärer får man ta en långsiktig syn på vad man tycker är rätt, både industriellt och värdemässigt. Det andra kvartalet bekräftar att den goda utvecklingen vi sett i USA i ett antal år fortsätter, den bekräftar att kategorin är stark i Skandinavien och visar också på att det tar lite tid att komma till rätta med lönsamheten på cigarrerna, säger Lars Dahlgren.

Lars Dahlgren äger 450 000 aktier i Swedish Match, vilket skulle inbringa nära 48 miljoner kronor om budet går igenom på sin nuvarande nivå.