Rapporter Verkstadsjätten Atlas Copco gjorde ett bra andra kvartal. Resultatet och orderingången var högre än förväntat.

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 7.042 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 6.846 miljoner kronor, enligt en sammanställning som Infront gjort av 17 analytikers prognoser inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 33.111 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 31.974 miljoner kronor.

Orderingången var 41.010 miljoner kronor, jämfört med väntade 37.898 miljoner kronor.

Verkstadsföretaget Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå på kort sikt kommer att vara lägre än i det andra kvartalet.

Det uppger bolaget i kvartalsrapporten.

Prognosen i föregående kvartalsrapport var att kundernas affärsaktivitet på kort sikt skulle vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i första kvartalet.

Koncernens orderingång på 41.010 miljoner kronor i andra kvartalet 2022 var 8 procent högre än analytikernas snittestimat på 37.898 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och service var under det andra kvartalet fortsatt hög och ordervolymerna ökade markant i samtliga affärsområden jämfört med föregående år.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport för andra kvartalet.

Solid ordertillväxt uppnåddes enligt bolaget för de flesta utrustningstyper. Ordervolymer för industrikompressorer och gas- och processkompressorer ökade. Efterfrågan på vakuumutrustning var fortsatt stark, hjälpt av ökade investeringar i halvledarindustrin och industriapplikationer.

Orderingången för industriella monterings- och visionslösningar gynnades av kunders investeringar i produktion av elbilar och ökad efterfrågan från flera kundsegment inom den generella industrin. Efterfrågan ökade även för energiutrustning som portabla kompressorer, vilket resulterade i ökad orderingång främst från uthyrningsföretag. Serviceverksamheten växte dessutom i samtliga affärsområden.

”Sekventiellt och jämfört med föregående kvartal uppnåddes solid ordertillväxt för affärsområdet Industriteknik, orderingången för Kompressorteknik ökade något, medan ordervolymerna för Vakuumteknik och Energiteknik inte matchade volymerna i det föregående kvartalet”, skriver Atlas Copco.