Rapport Ventilationsföretaget Systemair redovisar ett rörelseresultat om 238 miljoner kr för det andra kvartalet 2021/22, motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 procent. Väntat var enligt Infronts prognossammanställning ett rörelseresultat på 232 miljoner kr och en rörelsemarginal på 9,8 procent.

Nettoomsättningen var 2.404 miljoner kr, att jämföra med förväntade 2.375 miljoner.

Systemair har en fortsatt stark orderingång och en hög orderstock, men den rådande komponentbristen kan fortsättningsvis påverka leveranserna under en period framöver.

Det uppger bolagets vd Roland Kasper i bolagets rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Under det nyligen gångna kvartalet växte bolaget organiskt med 9,1 procent ”givet rådande försörjningsproblem av komponenter”, framhåller Systemair-chefen.

Efterfrågan under perioden var fortsatt god.

Samtliga regioner uppvisar organisk tillväxt, särskilt i Östeuropa, Nordamerika och Asien.

Under kvartalet har komponentbrister påverkat bolagets leveranskapacitet vid flertalet produktionsanläggningar.

”Mycket arbete har lagts på att söka alternativa leverantörer samt omplanering av inneliggande order. Prishöjningar har genomförts på grund av ökande materialpriser”, skriver Roland Kasper.

I ett separat pressmeddelande uppger Systemair att det har genomfört två nyanställningar inom strategiskt viktiga verksamhetsområden, mot bakgrund av att bolaget ”befinner sig i en expansiv fas med fokus på lönsamhet och ökad tillväxt”.

Tillskotten är Anders Gustafsson som blir ny så kallad Vice President Global Supply Chain och Janni Weber som tillträder som rollen Vice President M&A med ansvar för förvärv.

Anders Gustafsson och Janni Weber tillträder båda sina respektive tjänster i februari nästa år.