Stark ökning av substansvärdet

Publicerad 2007-11-21 09:07

Öresunds substansvärde ökade med 33,4 procent till 168 kronor per aktie under 2004.

Det var 12,6 procentenheter bättre än SIX Return Index, före detta Findatas avkastningsindex.

Marknadsvärdet på koncernens värdepappersportfölj uppgick till 4.410 miljoner kronor, mot 4.157 miljoner kronor per den 30 september. Portföljens bokförda värde var 2.689 miljoner kronor, jämfört med 2.950 miljoner kronor per den 30 september. Övervärdet var därmed 1.721 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1.207 miljoner kronor per den 30 september.

Bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto på 536 miljoner kronor för 2004 (404).

Nettoresultatet var 535 miljoner kronor (403) eller 17:93 kronor per aktie, jämfört med 14:05 för ett år sedan.

Utdelning föreslås med 7:50 kronor per aktie (7:00).

(Direkt)