Stark konjunktur för konsultbolag – här är våra favoriter

Publicerad 2015-10-06 10:35

Analys Konjunkturen för tjänsteföretag är stark och det gäller även flera konsultbolag på börsen. Privata Affärer tipsar om två köpkandidater i sektorn som har rejäl kurspotential.

Stockholmsbörsen svänger fram och tillbaka och trots de senaste dagarnas uppåtrekyl går det inte att komma ifrån att de senaste två månaderna haft en klar nedåtriktad trend. Det är framför allt konjunkturoro som sänkt marknaden – och att niomånadersrapporterna därmed kommer signalera sämre tider.

Ser man på de senaste konjunkturindikatorerna finns det dock få skäl att vara särskilt pessimistisk. Inköpschefsindex för industrin har i över två års tid noterats i tillväxtzonen och för september var index 53,3 (över 50 signalerar tillväxt). Både exportindustrin och hemmamarknaden har uppvisat stigande efterfrågan under månaden.

Och inköpschefsindex för tjänstesektorn som publicerades igår, måndag, var kraftigt upp till 57,0 från augusti och tillväxttakten var fortsatt stadig.

– Mer än 50 procent av uppgången i huvudindex beror på orderingången, säger Cathrine Danin på Swedbank Makroanalys som varje månad publicerar inköpschefsindex. 

Att just tjänstesektorns orderingång spelar en stor roll för den starka septembersiffran visar, tillsammans med optimistiska produktionsplaner, att de goda tiderna kan komma att fortsätta – i alla fall på kort sikt. 

För aktieintresserade är detta viktig information. Det stödjer till exempel tilltron till konsultbolagens framtid där många visat starka siffror i de rapporter som kommit hittills i år. 

Det gäller till exempel Avega som ökade omsättningen med 9 procent första halvåret, men rörelseresultatet med hela 31 procent till 19,4 miljoner. Andra halvåret har förutsättningar att bli än starkare, men p/e-talet på Privata Affärers vinstprognos ligger på 7, vilket känns alldeles för lågt. Köp med sikte på riktkursen 30 kr – det är en potential på 40 procent.

ÅF är också en given köpkandidat som Privata Affärer förespråkar. Andra kvartalet var det bästa någonsin och bolagets satsning på att vara en framstående konsult inom infrastruktur är en viktig pusselbit för att bygga tillväxt i framtiden. Här är vår riktkurs 138 kr – det skull innebära en kursökning på 15 procent från dagens nivå.