SpeletRAID: World War II för PC har inte motsvarat Starbreeze förväntningar.

Spelbolaget fyller på kassan

Publicerad 2018-01-24 18:53

Aktie (uppdaterad) Starbreeze riktade nyemission om 20,7 miljoner nya B-aktier görs till teckningskursen 11,52 kronor. Teckningskursen motsvarar stängningskursen 24 januari och medför en premie om cirka 13 procent jämfört med genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna.

Nyemissionen innebär en utspädning på 6,8 procent. Det totala antalet aktier efter emission kommer att uppgå till 303,7 miljoner aktier. Ett flertal svenska och internationella investerare däribland Swedbank Robur Fonder och Första AP-fonden har tecknat aktier.

På onsdagen efter börsstängning meddelade bolaget att de gör en riktad nyemission och en planerad företrädesemission på 150 miljoner kronor. Sammanlagt kommer bolaget att tillföras 238 miljoner kronor.

Ska satsa inom alla områden

Bolaget uppger att det befinner sig i en expansiv fas och avser att göra omfattande satsningar inom alla tre affärsområden, Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations vilket väntas påverka lönsamhet och kassaflöde framöver.

Den senaste spellanseringen av spelet RAID: World War II för PC har inte motsvarat förväntningarna. Dessutom har försening av spelet Overkills’s The Walking Dead haft en negativ inverkan på kassaflödet, framkommer vidare.

Bolaget hade en kassa på 431,5 miljoner kronor vid utgången av september, enligt rapporten för det tredje kvartalet 2017. Kassaflödet för perioden januari till september uppgick till -234,6 miljoner kronor vilket även innefattade ett lån från Nordea på 150 miljoner kronor. Under de första nio månaderna 2017 var ebitda-resultatet -59,9 miljoner kronor, varav -21,9 miljoner kronor under det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 258 miljoner kronor under fjolårets nio första månader.

Starbreeze har som målsättning att nå intäkter på minst 2 miljarder kronor år 2020 och att visa ett positivt ebitda-resultat under fjärde kvartalet 2018 och på årsbasis därefter.

Graf: Starbreeze aktie har haft en stark inledning på 2018:

{Chart}