Starbreeze vill byta lista

Publicerad 2014-02-27 08:47

Aktier Spelutvecklaren Starbreeze, som för närvarande noterat på Aktietorget, har beslutat om att ansöka om listbyte till First North, med sikte på att i nästa steg bli noterat på Nasdaq OMX Small Cap.

Det framgår av ett pressmeddelande. För att verkställa listbytet till First North krävs bland annat att Starbreeze genomför en omvänd split. Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma av denna anledning, och kommer att med stämmokallelsen även ange tidtabell och steg för listbytet.

”Vi har siktet på att få vår aktie handlad på en reglerad marknad som Nasdaq OMX Small Cap. Därigenom kan viytterligare förbättra aktiens likviditet och även attrahera nya sorters intressenter som aktieägare. Vi har den senaste tiden märkt ett ökat intresse från utländska investerare när de riktar blicken mot det så kallade nordiska spelundret och redan genom att börja med en notering på First North tror vi att vi underlättar för dessa investerare”, säger Michael Hjorth, styrelseordförande för Starbreeze, i en skriftlig kommenterar.