Scen från kommande spelet Payday 3.

Rapport Starbreeze resultat förbättrades något samtidigt som omsättningen steg en smula. 

Starbreeze redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda-resultat) på 19,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (15,6).

Nettoomsättningen uppgick till 33,6 miljoner kronor (31,1).

Resultatet efter skatt uppgick till -12,3 miljoner kronor (-13,0).

Starbreeze kommenterar inte i sin rapport närmare lanseringstidpunkten för sitt kommande spel Payday 3 mer än att spelet ska lanseras i år.

”Vi har ett intensivt, inspirerande och roligt år framför oss där lanseringen av Payday 3 är vår högsta prioritet”, skriver vd Tobias Sjögren i torsdagens rapport och fortsätter:

”Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vårt eget IP, nästa stora spelutvecklingsprojekt ska komma på plats och vi ska fortsätta bygga Starbreeze i enlighet med vår strategi”.

Enligt vd:n ska en kombination av spelutvecklingsprojekt från egna och licensierade IP:n, bolagets förläggarverksamhet och den potential som finns att ta varumärket Payday bortom spel säkerställa en långsiktig och differentierad intäktsmodell och ta Starbreeze till nästa nivå.

I början av december öppnade Starbreeze en ny studio i Storbritannien genom rekryteringarna av spelveteranerna Tancred Dyke-Wells och Lawrence Bishop.

”Studion, och att Tancred och Lawrence ansluter till Starbreeze-familjen, kommer stärka vår kapacitet att skapa och utveckla starka IP:n med vår Games-as-a-Service-modell som bas. Genom egen närvaro på den brittiska marknaden får vi dessutom tillgång till den stora talangpoolen av spelutvecklare, erkänt en av världens bästa”, skriver Tobias Sjögren.