Ur Payday 2 som svarade för större delen av bolagets vinst andra kvartalet.

Rapport Gamingbolaget Starbreeze redovisar ett rörelseresultat (ebitda) på 15,5 miljoner kr för det andra kvartalet 2020 (-25,8). Nettoomsättningen uppgick till 31,3 miljoner kr (160). Payday stod för 28,1 miljoner kr (14,4).

I juni släppte bolaget två uppdateringar till Payday 2 och dessa har tagits emot väl av spelarna och den goda försäljningen för spelet fortsätter.

”Den fortsatt starka efterfrågan av Payday 2 samt det löpande effektiviseringsarbetet gör att det underliggande resultatet, bortsett från kostnader hänförliga till rekonstruktionen, visar på en positiv utveckling”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Starbreeze dialog med flera förläggare avseende ett förlagsavtal för Payday 3 fortlöper och förhandlingarna är enligt bolaget ”väl framskridna”.

”På grund av bland annat reserestriktioner och den allmänna nedgången i affärsaktivitet runt om i världen under den pågående COVID-19-pandemin, har tidpunkten och tiden som behövs för att slutföra förhandlingarna om attraktiva förlagsavtal dock påverkats”, heter det i rapporten.

Starbreeze hoppas kunna teckna ett förlagsavtal för Payday 3 ”redan under 2020”.