Starbreeze genomför nyemission

Publicerad 2007-11-20 16:08

Styrelsen i Starbreeze har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Avsikten är att finansiera bolagets verksamhet till den visar ett positivt kassaflöde och stärka bolagets finansiella ställning.

Emissionen omfattar högst 231 259 580 aktier till en teckningsrätt om tio öre och beräknas tillföra Starbreeze 23,1 miljoner kronor om den fulltecknas.