Rapport Spelutvecklare Starbreeze redovisar ett fallande resultat och bolaget flaggar för likviditetsbrist det fjärde kvartalet om inget görs.

Starbreeze redovisar ett rörelseresultat (ebitda) på 5,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020 (26,8).

Nettoomsättningen uppgick till 32,6 miljoner kronor (51,1), varav Payday stod för 30,6 miljoner kronor (50,8).

Justerat för engångseffekter, hänförligt till tidigare förlagsavtal med Universal avseende Payday: Crime War om 28,9 miljoner kronor, ökade nettoomsättningen för Payday med 39,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

”Genom en bevisad stark franchise i Payday och ett mycket dedikerat utvecklingsteam har vi nu en stabil plattform som stödjer fortsatt framgångsrik utveckling av Payday 3. Vi står starka och självsäkra i arbetet med att slutföra ett förlagsavtal, detta med en samarbetspartner som är lika passionerad runt games as a service som Starbreeze är och som vi framgångsrikt kan lansera Payday 3 tillsammans med”, skriver bolaget i sitt bokslut.

Starbreeze uppger vidare att utan ytterligare finansiering, likviditetstillskott från avyttringar eller distributionsavtal för Payday 3, kan bolaget få likviditetsbrist under fjärde kvartalet 2021.

”Detta innebär en risk att bolaget inte kommer att ha tillräckligt med säkrade medel för att garantera fortsatt drift för de kommande 12 månaderna. Styrelsen bedömer att Starbreeze kommer att kunna teckna förlagsavtal för bolagets projekt”, heter det i rapporten.