STARBREEZE: EBITDA-RESULTATET BLEV 4,6 MLN KR 1 KV (22,6)

2022-05-11 07:38:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelutvecklaren Starbreeze redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda-resultat) på 4,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (22,6).

Enligt bolagets vd Tobias Sjögren var en resultatminskning förväntad, jämfört med motsvarande period föregående år.

"Enligt vår utvecklingsplan så kommer vår organisation relaterat till Payday 3 vara som störst under 2022. Enligt vår strategi fortsätter vi även att utöka vår organisation för att kunna utveckla fler spel och nya affärsmöjligheter med följden att våra personalkostnader är högre än föregående år. Ebitda påverkas även negativt av en lägre försäljningsvolym på pc", skriver han i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 23,5 miljoner kronor (27,9). Payday stod för 23,3 miljoner kronor (26,9).

Resultatet efter skatt uppgick till -24,0 miljoner kronor (-4,4).Direkt-SE