Psychonauts 2 lanseras nästa år.

Förlust för Starbreeze

Publicerad 2017-08-24 08:11

Rapport Spelutvecklaren Starbreezes ökade visserligen omsättningen under det andra kvartalet men resultatmässigt blev det en förlust.

 Starbreeze redovisar ett rörelseresultat (ebitda) på -2,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (27,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:04 kronor (0:09).

Nettoomsättningen uppgick till 123 miljoner kronor (103).

Resultatet efter skatt uppgick till -9,9 miljoner kronor (21,3).

Framtida släpp kan tynga resultatet

Starbreeze kan fram tills bolaget släpper sina stora speltitlar som exempelvis The Walking Dead och Crossfire för vissa kvartal komma att redovisa såväl ett negativt ebitda som ett negativt kassaflöde.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Arbetet med The Walking Dead (lansering det andra halvåret 2018) och Crossfire (ännu utan fastställt lanseringsdatum) löper enligt plan, uppger Starbreeze vidare.

Ny kredit

Starbreeze har i det tredje kvartalet beviljats en ny kredit på 150 miljoner kronor från Nordea, detta för att ha en god balans mellan bolagets investeringar och dess finansiering.

Det framgår av delårsrapporten.

Det andra kvartalets totala kassaflöde var -131 miljoner kronor (-89,0) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 384 miljoner (328).

”Försäljningsutvecklingen för Payday 2 och Dead by Daylight, lanseringen av nya spel samt det kapital som Smilegate, Acer, Första AP-fonden med flera tillfört under 2016 samt den lånefinansiering som upptagits under tredje kvartalet 2017, gör att bolaget bedömer att nuvarande finansiering är tillräcklig för att bedriva verksamheten i sin nuvarande omfattning åtminstone under de kommande 12 månaderna”, heter det i rapporten.