STARBREEZE: EBITDA-RESULTATET BLEV 22,6 MLN KR 1 KV

2021-05-11 08:04:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelutvecklaren Starbreeze redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda-resultat) på 22,6 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (16,9). Resultatet per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:28).

Nettoomsättningen uppgick till 27,9 miljoner kronor (22).



Direkt-SE