STARBREEZE: EBITDA-RESULTATET BLEV 19,4 MLN KR 4 KV

2023-02-16 07:31:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelutvecklaren Starbreeze redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda-resultat) på 19,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (15,6).

Nettoomsättningen uppgick till 33,6 miljoner kronor (31,1).

Resultatet efter skatt uppgick till -12,3 miljoner kronor (-13,0).Direkt-SE