STARBREEZE: EBITDA-RESULTATET BLEV 18,1 MLN KR 2 KV

2022-08-18 07:34:34

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelutvecklaren Starbreeze redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda-resultat) på 18,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-51,8).

Justerat för engångseffekter relaterat till licensavtalet för Payday Crime War uppgick rörelseresultatet till 16,8 miljoner konor i det andra kvartalet i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 31,8 miljoner kronor (32,0).Direkt-SE