STARBREEZE: EBITDA-RESULTATET BLEV 15,6 MLN KR 4 KV

2022-02-16 08:03:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spelutvecklaren Starbreeze redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar (ebitda-resultat) på 15,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (5,3).

Nettoomsättningen uppgick till 31,1 miljoner kronor (32,6).

Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kronor (-0,02).

Resultatet efter skatt uppgick till -14,5 miljoner kronor (-16,6).Direkt-SE