Ställ krav på din bank

Publicerad 2007-11-20 09:41

En småföretagare kan ha svårt att hävda sig mot banken. Men var inte rädd för att ställa krav på din bank.

Småföretagarens problem med banken börjar redan innan verksamheten dragit igång. Många goda idéer har gått i graven för att banken vägrat ställa upp med lån.

När företaget väl existerar, väntar höga avgifter, stelbent service och klen information. Men även en småföretagare kan ställa krav på sin bank.

Varje halvår genomför Nyföretagarcentrum i Stockholm enkäter bland blivande företagare, där man bland annat frågar vilka de största hindren är när man ska starta eget.

Svaret är entydigt: Svårighet att få banklån.

– Problemet är att konkurrensen är för, säger Bertil Persson, VD på Nyföretagarcentrum i Stockholm.

Alternativen till banklån är få. Statliga Almi lånar visserligen ut riskkapital till nya företag, men bara som komplement till andra kreditgivare. Almi ställer aldrig upp med hela riskkapitalet. Dessutom tar Almi en något högre ränta, eftersom kravet på säkerhet är lägre.

För att starta eget måste man vara optimist. Men en alltför optimistisk läggning kan vara rena varningssignalen på banken.

Den som ska starta eget vill visa att verksamheten snabbt kommer att gå runt för att banken ska förstå vilken enastående investering ditt företag är. Men då biter man sig i tummen.

– Många underskattar hur lång tid det tar innan man får betalt för sina fakturor. Långa betalningstider gör att det kan dröja flera månader innan pengarna kommer in, säger Bertil Persson.

Många lånar inte tillräckligt för att hålla igång verksamheten innan den går runt. Då lurar likviditetsbristen runt hörnet.

– Dålig likviditet är den främsta orsaken till att ett företag går omkull under de första tre åren, säger Bertil Persson.

Bankerna har flera hundra års erfarenhet av kreditgivning och genomskådar lätt en alltför optimistisk kalkyl.

En realistisk resultat- och likviditetsbudget är alltså din bästa bundsförvant när du behöver hjälp med finansieringen.

När företaget väl är i gång väntar fler problem i kontakten med banken. Speciellt egenföretagare klagar över bristen på individuella lösningar i utbudet av tjänster.

Bankerna är inte särskilt lyhörda när det gäller behov för små företag och deras ägare.

Systemet att baka samman tjänster och ta betalt för hela paket gör det dessutom extra svårt att jämföra bankerna med varandra.

Enligt en undersökning från Företagarna var 40 procent av företagen missnöjda eller ganska missnöjda med sin bank. Under den senaste femårsperioden hade 27 procent funderat på att byta bank och 15 procent hade gjort slag i saken.

Bland klagomålen dominerade sådana som tyckte att de företagspaket som bankerna erbjöd var för dyra. Man efterlyser en à la carte-lösning, där företagaren själv kan välja vilka tjänster man vill ha och slippa betala för resten.

Till bankernas heder ska sägas, att allt fler har gått över till öppna avgifter.

När du vill låna

Skriv en affärsplan.

Gör en budget.

Tro inte att det är lättare att få lån för att du vill låna mindre. Bankerna genomskådar solskenskalkyler.

De flesta banker kräver en personlig borgen, men du kan be att få den begränsad till ett visst belopp.

Var beredd att lämna referenser.

Specificera vilka tjänster du behöver innan du går till banken.

Var förutsättningslös när du jämför bankernas utbud och service för företagare.

Internetbankerna får säga vad de vill, ibland underlättar det att ha en ”egen” bankkontakt.