STÅL: TYSKA SALZGITTER HÖJER VINSTPROGNOS FÖR 2021 IGEN

2021-09-07 11:23:33

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den tyska ståltillverkaren Salzgitter skruvar ånyo upp sin vinstprognos för det innevarande året och räknar numera med en vinst före skatt på mellan 600 och 700 miljoner euro.

Det rapporterar Dow Jones.

I juni höjde Salzgitter prognosen om en vinst före skatt mellan spannet 400 till 600 miljoner euro, från då tidigare 300-400 miljoner euro.

Bolaget motiverar de uppjusterade utsikterna med en ihållande positiv prisutveckling samt efterfrågan under sommarmånaderna, vilket särskilt speglas för bolagets affärsenheter Strip Steel och Trading. En stärkt marginal vittnas det även om, uppger Salzgitter.

Vid en framåtblick antar bolaget att marknaden fortsatt kommer utvecklas stabilt året ut.Direkt-SE