STÅL: GLOBAL PRODUKTION MINSKADE 10,8% I DECEMBER - WSA

2023-01-31 12:21:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Produktionen av råstål globalt uppgick till närmare 141 miljoner ton i december 2022, vilket motsvarar en minskning med 10,8 procent jämfört med samma månad 2021.

Det skriver World Steel Association, WSA, i ett pressmeddelande.

I Ryssland, inklusive Ukraina, sågs den tydligaste minskningen om -28,4 procent för december månad 2022. På helårsbasis sågs ett tapp om drygt 20 procent.

För helåret 2022 uppgick den totala globala stålproduktionen till 1.879 miljoner ton. Det speglar en minskning om 4,2 procent jämfört med helåret 2021.

Kina, som med marginal har störst produktion globalt, producerade 1.013 miljoner ton under 2022. Den siffran motsvarar en minskning om 2,1 procent för landet jämfört med produktionsutfallet 2021, framgår det av WSA:s pressmeddelande.Direkt-SE