Ett bostadsområde vid den spanska solkusten, Costa del Sol.

Bostad Spaniens bostadsmarknad är "förvånansvärt stabil och opåverkad" av inflations- och ränteuppgången. Samtidigt är de svenska spekulanterna fortsatt avvaktande, visar Fastighetsbyråns mäklarenkät.

I enkäten som går under namnet ”Mäklarpanelen Spanien” deltar Fastighetsbyråns utlandsmäklare i Barcelona, Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca och Gran Canaria. 

Den senaste undersökningen – som genomfördes mellan den 18 och 24 januari – visar att säljarna har ett ”visst övertag” på den spanska bostadsmarknaden, enligt Fastighetsbyrån. 

Snittvärdet på frågan om bostadsmarknaden är mest fördelaktig för köparna eller säljande uppgick till 6,15 på skalan 0 till 10. Ett lägre värde signalerar fördel köparna och vice-versa. Det kan jämföras med 5,02 i oktober och 5,32 för ett år sedan. 

– Utifrån oron i omvärlden så är den spanska bostadsmarknaden förvånande stabil och opåverkad. Utbudet är relativt lågt på många orter och oron för stigande inflation, räntor och elpriser är inte alls lika påtagligt som i Sverige, säger Martin Posch, chef för Fastighetsbyråns utlandsaffär, i en kommentar.

På frågan om hur stark efterfrågan från svenska köpare är landade snittvärdet på 2,85 på en skala mellan 1, mycket svag, och 6, mycket stark. Efterfrågan är därmed fortsatt relativt svag från svenskarna, konstaterar Fastighetsbyrån. 

– Många faktorer har slagit hårdare i Sverige än i andra länder och bostadspriserna på den svenska marknaden har sjunkit tydligt. En svag krona bidrar också till att svenskarna utmärker sig som mer avvaktande än andra nationaliteter på den spanska bostadsmarknaden, säger Martin Posch vidare i en kommentar. 

– Intresset för bostäder i solen finns kvar men många vågar helt enkelt inte köpa i dagsläget, tillägger han.

Vad gäller prisutvecklingen svarade 76 procent av mäklarna att bostadspriserna stått stilla. En majoritet, 61 procent, spår fortsatt stillastående priser under 2023 medan 33 procent tror på stigande priser. Endast 6 procent räknar med ett prisfall, enligt Fastighetsbyrån.