I annonssamarbete med FORTUM

ANNONS I en marknad där elpriserna skenar söker allt fler kunder trygghet och strategisk vägledning för att slippa onödiga kostnader. För att ge stabilitet har Fortum lanserat en portföljförvaltning, tjänsten där expertförvaltare tar tillvara elmarknadens svängningar – som gynnar kunden.

Den senaste tiden har elpriserna svängt och stundtals varit väldigt höga. Orsakerna är många och tillsammans har de skapat en oro och stress inför ytterligare höjningar. Hållbarhet är centralt för många – inte minst i arbetslivet. Med bättre insikt i sin nuvarande elanvändning kan skillnaden bli drastisk, utan att det märks särskilt mycket till vardags.

Bli ett energismart företag

Genom att ta reda på vilka områden som förbrukar mest inom företaget, och hur ni kan minska elanvändningen inom just dessa områden, är ni redan på god väg till att bli ett mer energismart företag. För många kan värme- och nedkylningskostnaderna ställa till det, som kan stiga rejält om de inte optimeras. Därför är det klokt att sänka temperaturen på vintern och höja den på sommaren, bara några få grader gör skillnad! Elektronisk utrustning drar även det en hel del el. Är tekniken gammal, går det troligtvis åt desto mer och kan vara värd att byta ut mot modernare alternativ för att långsiktigt sänka elanvändningen. Håll också koll på lamporna för att inte spendera mer än vad ni behöver. Byt ut glödlampor mot LED-lampor – och ha inte tänt i onödan. Som företag kan man dessutom spara in på utnyttjandet av yta, och att uppmuntra de anställda att spara el brukar visa sig effektivt!

Hitta rätt elavtal för just din organisation

Genom Fortum Portföljförvaltning får företag över hela landet hjälp med strategiska och smarta elköp. Med målet att slå det rörliga elpriset över tid är delar av elen i portföljförvaltningen inköpta två till tre år innan den levereras till kund. Fortums experter gör därmed delinköp av el, när elpriset är lågt, vilket i sin tur gör att portföljförvaltningen är ett sätt att sprida risker och undvika pristoppar.

Läs mer om Fortums Portföljförvaltning!

anna-valberg-49pzuWHXP50-unsplash
Smarta elköp

Fortums Portföljförvaltning är till för alla företag som vill hitta en smart lösning för sina elinköp. Med risk och prisstrategi i åtanke arbetar Fortum för att erbjuda en så låg energikostnad som möjligt. Med portföljförvaltning finns möjligheten att låsa elpriset i perioder, innan en eventuell stigning, och på så sätt slippa drastiska och dyra extrakostnader. Då inköpen sker med god framförhållning kan man som kund dra stor nytta och vinna en hel del över tid, även om svängningarna på elbörsen skulle öka. Fredrik Elgstedt, Fortums Business Manager, ser vikten i att kunna erbjuda samma möjligheter till alla företag, oavsett storlek.

– Elintensiva företag har länge prissäkrat delar av sin förbrukning för att minska effekten av pristoppar och skapa förutsägbarhet. I den utmanande marknad vi nu befinner oss i känns det väldigt bra att kunna erbjuda även mindre företag samma möjlighet genom produkten Fortum Portföljförvaltning, säger Fredrik Elgstedt, Business Manager på Fortum.

Portföljförvaltning är ett elavtal och fungerar precis som ett rörligt eller fast elavtal, men ännu smartare. Den arbetar med att skydda mot kostnadsökningar samtidigt som den ger en förutsägbarhet eftersom elinköpen görs under längre tid – något som historiskt sett visat sig ge resultat.

För mer info – kontakta Fortum här!

Av: Fortum

Detta är en annons från Fortum och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.