Bud Bostadsutvecklaren SSM:s oberoende styrelseledamöter rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Amastens offentliga uppköpserbjudande. Det framgår av ett pressmeddelande.

”De oberoende styrelseledamöterna anser att fördelarna med att acceptera erbjudandet överväger trots att erbjudandet inte fullt ut bedöms reflektera bolagets långsiktiga värdepotential”, heter det.

Det var i mitten av oktober som SSM mottog ett uppköpserbjudande från Amasten. Aktieägare i SSM erbjuds 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM, vilket motsvarar sex nya stamaktier i Amasten för fem befintliga aktier i SSM.

Som meddelades i samband med budets offentliggörande har SBB och Gösta Welandson med bolag oåterkalleligen åtagit sig att acceptera budet. Dessa åtaganden motsvarar omkring 45,4 procent av samtliga aktier i SSM, vilket tillsammans med Amastens innehav, om 29,6 procent av samtliga aktier i SSM, motsvarar omkring 75 procent av samtliga aktier i SSM.