Martin Lindqvist, vd för SSAB.

Aktie Efterfrågan på SSAB:s nya produkt SSAB Zero överstiger utbudet med marginal och ståltillverkarens fokus riktas därför mot upprampningen av produktionen av det koldioxidfria stålet. Det uppger ståltillverkarens vd Martin Lindqvist under bolagets kapitalmarknadsdag.

Bruttopremien för Zero-stålet bedöms bli cirka 300 euro per ton.

”Det kan låta mycket men för slutkunden blir det inte alls särskilt mycket”, säger Martin Lindqvist och exemplifierar med att slutpriset för en typisk personbil i den europeiska marknaden är cirka 40.000 euro i snitt – medan en personbil där Zero-stål använts i stället för konventionellt stål kostar cirka 40.450 euro. Därmed blir premien för slutkunden enbart omkring 1 procent.

Den av SSAB erlagda premien på stålet kan dock komma att ändras över tid, enligt vd:n.

”Mer precist vad den kan tänkas vara inom 5-10 år kan jag inte svara på i dagsläget. Men vi känner att det är viktigt att lägga på en premie på vår unika produkt”, uppger Martin Lindqvist under en frågestund på kapitalmarknadsdagen.

SSAB har som mål att leverera 40.000 ton SSAB Zero-stål under 2023 för att sedan stegvis öka leveranserna till 100.000 ton 2025.

En handfull utmaningar är dock förknippade med produktionsökningen.

”De utmaningar vi står inför är säkerställandet av biokol och biogas (som används i produktionen red. anm)”, nämner Martin Lindqvist bland annat.

SSAB Zero, som är baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi, tillverkas i Iowa, USA.

Under våren kommer SSAB att investera ”mycket” i Iowa-anläggningen, understryker Martin Lindqvist.

En typisk kund för Zero-stålet uppges vara inom mobilitetssegmentet.